Ongeluk bij Tripsrath

Ramp in Tripsrath

plattegrond tripsrath

De originele kaart met codewoorden voor de verschillende operaties.

Literatuur uit het boek: Battle for the ROER TRIANGLE  ISBN 978-90-9021455-9

Begin janurati 1945 lost in Hoeven en Hochheit 4e KOSB de 1e Gha af, tesamen met 7/9e Rsdie die 5e HLI aflost. Op 7 januari kwamen 47 mannen (30 Royal Engineers en 17 KOSB) om bij Tripsrath bij een munitieexplosie op de weg van Tripsrath zuid naar Hochheit.  Ze droegen 2.400 antitankgranaten die die nacht voor de 4e KOSB-posities zouden zijn gelegd.

Er gebeurde iets aan de kop van de eenheid, hetgeen een kettingreactie veroorzaakte langs de circa 40 meter lange rij mannen die elk een stapel granaten droegen. 

De CO 4th KOSB en Commander Royal Engineers, die vanaf slechts een paar meter afstand observeerden, hadden veel geluk dat ze niet werden gedood.  Slechts één man overleefde  het.  Alle KOSB slachtoffers waren kwartiermeester personeel, de Provo Sergeant, de CO en Padre's Batman.

 

https://youtu.be/2VVbZ0EmInY

 

Literature from book   With the Jocks ISBN 0 7509 2721 6

Het 4de Batallion KOSB was in de Geilenkirchen sector, aan het begin van 1945. Op 7 Januari, tesamen met een afdeling van de Royal Engineers, hadden zij de opdracht voor  het leggen van een  75 anti-tank mijnveld tussen de bossen die bezet waren door `A` en `B` companies en het dorp Tripsrath. Transport afdeling van 4 KOSB brachten de mijnen tot de aflaad positie, waar ze door de R&E werden geactiveerd. Er was een plotselinge explosie bij het begin van het transport ongeveer 40 m van de aflaad positie, gevolgt door een grotere explosie bij de aflaad positie. 17 KOSB,s en 30 RE,s - het gehele personeel op de lokatie - waren op slag dood. De commanderende officier, die de voortgang bewaakte, had het geluk niet verwond te zijn geraakt. Van de 2400 mijnen, waren er 2350 geexplodeert. 10 minuten later, was er een ander mijn ongeluk in Tripsrath zelf;  4 man van het pioniers peleton sneuvelden en een aantal raakte gewond, tijdens werkzaamheden aan een duits mijnenveld.

" Alle gesneuvelden werden 2 dagen later begraven in een groot graf op het Britse kerkhof in Brunssum. Een herdenking ceremonie werd gehouden, door de senior kapelaan van het leger van de divisie; hierbij aanwezig was de Divisie Generaal"

      

Tripsrath weg nu

De weg tussen Tripsrath en Hochheid in 2016

weg tripsrath toen

in 1945 was veel sneeuw gevallen.
De weg tussen Tripsrath en Hochheid met dezelfde sneeuw in 2017

 
 

Literature  from the book Battle for the ROER TRIANGLE  ISBN 978-90-9021455-9

4th KOSB relieved 1st GH in the first days of January1945 with 7/9th RS relieving 5th HLI in Hoven and Hochheit.   On the 7th January 47 men (30 Royal Engineers and 17 KOSB) died at Tripsrath in an ammunition explosion on the road from Tripsrath south to Hochheit.  They were carrying and arming 2,400 anti-tank grenades which were to have been laid that night forward  of 4th KOSB,s positions. Something happened at the head of the carrying party which set of a sympathetic detonation right along the 120 yard long line of men each carrying a stack of grenades and exploded the main dump.  The CO 4th KOSB and Commander Royal Engineers, who were observing from only a few yards away were very lucky they were not killed.  Only one man survived from the carrying party.   All of the KOSB casualties were Quartermaster staff, the Provo Sergeant, the CO and Padre's batman.

   Literature from book   With the Jocks ISBN 0 7509 2721 6

“The 4th Battalion KOSB were in the Geilenkirchen sector at the beginning of 1945. On the 7th January, together with a detachment of Royal Engineers, they were tasked with laying a 75 anti-tank  grenade minefield between woods occupied by 'A' and 'B' Coys and the village of Tripsrath. Carrying parties from 4 KOSB brought the grenades to the unloading point, where they were armed by the REs. There was a sudden explosion at the head of the carrying party some 120 yards from the unloading point, followed by an even greater explosion at the unloading point. 17 KOSBs and 30 REs - all the personnel at the site - were killed instantly. The Commanding Officer, overseeing the proceedings, was fortunate to escape unscathed. Of the 2400 grenades, 2350 had gone up in the explosions. 10 minutes later, there was another mine incident in Tripsrath itself; 4 men of the Pioneer Platoon were killed and several injured while dealing with a small German minefield.

“All those who lost their lives were buried two days later in a large grave in the British cemetery at Brunssum. A service was held, taken by the Senior Chaplain to the Forces of the Division; this was attended by the Divisional General.”

 

 

 

Op War Cemetery Brunssum liggen de navolgende personen begraven welke op 7 januari zijn overleden    
           
 Alexander Barron 39 jaar  1945 01 07 A Barron graf 150  George Henry Hodgson 31 jaar  1945 01 07 G H Hodgson portret 150   James Steel Urquhart 27 jaar 1945 01 07. J S Urquhart 150 
 Alan Feasby 18 jaar  1945 01 07 A Feasby 150  Harry Barker 1945 01 07 H Barker graf 150   Leonard Allison 21 jaar  1945 01 07 L Allison portret 150
Alexander Mc Gilvray 27 jaar  1945 01 07 A Mcgilvray portret 150  Hugh Coupland 26 jaar 1945 01 07 H Coupland 150   Leslie Ewing Ross 23 jaar  1945 01 07 L E Ross 150
Alfred  Edward Reeve 34 jaar  1945 01 07 A E Reeve 150 Henry Gold 38 jaar   1945 01 07 H Gold portret 150   Leslie Ronald Griffiths 23 jaar  1945 01 07 L R Griffiths graf 150
Aubrey John Selvester  20 jaar  1945 01 07 A J Selvester 150 Hugh Moffat 25 jaar  1945 01 07 H Moffat graf 150  Peter Commons 29 jaar  1945 01 07 P Commons graf 150 
Alexander Kerr Mc Allen 24 jaar  1945 01 07 A K Mcallan portret 150 Harry Taylor 26 jaar   1945 01 07 H Taylor 150 Patrick Mullane 29 jaar   1945 01 07 P Mullane portret 150
Alexander Moffat Mc Courtney 28 jaar  1945 01 07 A M Mccourtney graf 150  James Atkinson 28 jaar  1945 01 07 J Atkinson graf 150  Robert Cairns 38 jaar  1945 01 07 R Cairns graf 150
Andrew Mc Callum Brown  26 jaar  1945 01 07 A M Brown graf 150  John Brierwood 32 jaar  1945 01 07 J Brierwood portret 150  Robert Gollan 31 jaar  1945 01 07 R Gollan graf 150
Bernard Hives 23 jaar  1945 01 07 B Hives portret 150  James Delacey 22 jaar  1945 01 07 J Delacey 150 Robert Lindsay 24 jaar   1945 01 07 R Lindsay portret 150
Charles Finleyson 27 jaar  1945 01 07 C Finlayson graf 150 James Giggie 26 jaar   1945 01 07 J Giggie graf 150  Robert Maxwell 25 jaar  1945 01 07 R Maxwell portret 150
Douglas Cross 21 jaar  1945 01 07 D Cross graf 150 John Gray 22 jaar  1945 01 07 J Gray graf 150  Richard Randle 28 jaar  1945 01 07 R Randle 150 
David Fitzgerald 20 jaar  1945 01 07 D Fitzgerald portret 150  James Middlemass 26 jaar 1945 01 07 J Middlemass portret 150  Robert Robertson  21 jaar  1945 01 07 R. Robertson 150 
Dennis Alan Smith 23 jaar  1945 01 07 D A Smith 150  James Mulholland 21 jaar 1945 01 07 J Mulholland graf 150  Ronald Allan Marrit  25 jaar  1945 01 07 R A Marritt graf 150 
Edward Davies 26 jaar  1945 01 07 E Davies graf 150  John Scott 26 jaar 1945 01 07 J Scott kopie 150  Sidney Rawle  21 jaar  1945 01 07 S Rawle 150 
Edmund Aubrey Miles 30 jaar  1945 01 07 E A Miles 150  John Wilson 35 jaar  1945 01 07 J Wilson 150 Sidney Riginald Matthews 22 jaar  1945 01 07 S R Matthews 150 
Edward Ernest Pearce 35 jaar  1945 01 07 E E Pearce 150  James John Quinn 29 jaar   1945 01 07 J J Quinn 150  T  Dunne  31 Jaar  1945 01 07 T Dunne 150
Ernest Victor Fuller  27 jaar  1945 01 07 E V Fuller 150 Jack Reynisch Rees 21 jaar  1945 01 07 J R Rees 150   Thomas Robert Patton 33 jaar  1945 01 07 T R Patton 150
George Howie  23 jaar  1945 01 07 G Howie 150      William James Edwards 24 jaar  1945 01 07 W J Edwards graf 150