Beste   allemaal.

 

Bij deze nodigen we u uit om aanwezig te zijn op 11 November a.s. voor de ceremonie op het warcemetry ter ere van Poppy day.

Aansluitend op deze ceremonie is de boekpresentatie over War Cemetery in de Brikke Oave. Hiermee brengen we een grote wens van Ruud in vervulling, een boek over War Cemetery Brunssum en onze soldaten. 

We zijn verheugd u te kunnen mededelen dat het boek op deze dag gepresenteerd gaat worden.

Het programma van de dag is als volgt:

10:45 uur Samenkomst op War Cemetery Brunssum (Heufstraat, Brunssum)

11:00 uur Ceremonie op War Cemetery Brunssum
12:00 uur Ontvangst met koffie en vlaai in de Brikke Oave
12:15 uur Boekpresentatie
12:25 uur Hoe is het boek tot stand gekomen? Shirley van Dishoeck-Sinfield
12:35 uur Overhandiging eerste exemplaren.
12:40 uur Toespraak van de Burgemeester Wilma van der Rijt
12:50 uur Toespraak van de Britse delegatie 
13:00 uur Sluiting boekpresentatie

13:00 uur Lunch voor aanwezigen

 

Mocht u zich nog niet hebben aangemeld verzoeken we u ivm de organisatie of u aanwezig zult zijn op 11 november a.s. namens welke organisatie, en met hoeveel personen. 

U kunt dit aangeven door een mail te sturen naar info@warcemetery.nl . 

 

Met vriendelijke groet 

Bestuur Stichting War Cemetery Brunssum

Foto Cover kl bewerkt 

 

 

 

 

Dear All.

We hereby invite you to attend the ceremony at the warcemestry in honor of Poppy day on November 11th.

Following this ceremony is the book presentation about War Cemetery in the Brikke Oave. With this we fulfill a great wish of Ruud, a book about War Cemetery Brunssum and our soldiers.

We are pleased to inform you that the book will be presented on this day.

The program of the day is as follows:

10:45 am Meeting at War Cemetery Brunssum (Heufstraat, Brunssum).

11:00 am Ceremony at War Cemetery Brunssum

12:00 am Reception with coffee and pie in the Brikke Oave

12:15 pm Book presentation

12:25 pm How did the book come about? Shirley van Dishoeck-Sinfield

12:35 pm Handing over of first copies.

12:40 pm Speech by Mayor Wilma van der Rijt

12:50 pm Speech by the UK delegation

13:00 pm Closing book presentation

13:00 pm Lunch for attendees

If you have not registered yet, we would like to ask you in connection with the organization whether you will be present on November 11, on behalf of which organization, and with how many people.

You can indicate this by sending an email to info@warcemetery.nl .

 

Yours sincerely

Board of the War Cemetery Brunssum Foundation

 

 

 

 

 

  

nb33  nb32  nb31

nb30  nb29  nb28 

nb27  nb26  nb25 

nb24  nb23  nb22 

nb21  nb20  nb19 

nb18  nb17  nb16 

nb15  nb14  nb13 

nb12  nb11  nb10 

nb09  nb08  nb07 

nb06  nb05  nb04 

nb03  nb02  nb01