Aan al onze weldoeners

Aan al onze weldoeners
Als penningmeester van onze stichting wil ik graag even het woord aan u richten.

Na het invoeren van de financiën in de boekhouding van het eerste kwartaal 2017 is duidelijk te zien dat enkelen onder u onze oproep om een jaarlijkse donatie te doen, ter harte heeft genomen. De adoptanten die beschikken over een emailadres hebben we  een persoonlijk bedankje gestuurd. Dit willen we  in deze nieuwsbrief graag nog eens herhalen. Wij zijn u daarvoor heel erkentelijk.

Zoals u inmiddels weet, hebben wij in 2016 de “regels voor adoptie” enigszins aangepast. In plaats van een registratie donatie van € 5,00 vragen wij nu de nieuwe adoptanten een JAARLIJKSE bijdrage van het kleine bedrag van € 5,00. Aan onze oproep aan de “oude” adoptanten om tot een jaarlijkse bijdrage over te gaan, hebben velen onder u gehoor gegeven. Diegenen die daarover  nog nadenken willen we graag zeggen: ALSTUBLIEFT DOEN!

Zonder uw financiële ondersteuning redden we het niet.

We grijpen iedere gelegenheid aan om inkomsten te generen. Als voorbeeld: We geven  rondleidineng, c.q. uitleg aan de leerlingen van het Romboutscollege. Zij hebben een jaarlijks uitwisselingsprogramma met een school in Hückelhoven (bij Heinsberg), Duitsland. Wij vertellen hen de geschiedenis van ons Oorlogskerkhof en wijzen hen op de vaak héél jonge leeftijd van de jongens die hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid. We vragen hen dan of ze een broer hebben die 17 (onze jongste soldaat) of 18 jaar is zodat het beter voor te stellen is. Meestal hebben ze die wel en gaan op zoek naar de graven van die jonge soldaten. En daarvan zijn véél te veel op ons kerkhof.

Daarnaast presenteren wij ons op bijvoorbeeld de Veteranendag en binnenkort ook op de viering van het jubileum van het Joint Forces Head Quarters, bij de meesten van u bekend als AFCENT. Door bij deze gelegenheden de speciale postzegels, pin’s en boeken te verkopen, ontvangen wij een bijdrage voor onze stichting.

Buiten de adoptiebijdragen is verleden jaar de “50  euro friends” in het leven geroepen. Verscheidene bedrijven en particulieren  die ons een warm hart toedragen hebben een donatie gestort van € 50,00 hetgeen ons een beetje meer adem geeft. Ook deze bedrijven danken wij van ganser harte. Hun logo (voor zover zij liever niet vermeld worden) treft u aan het eind van de nieuwsbrief aan.

Graag zien wij u weer in grote getalen terug op onze Dodenherdenking van 4 mei aanstaande.

Als u het leuk vindt om een praatje te maken: de damesbestuursleden zijn herkenbaar aan de zwart/rode poppyshawl en de poppyparaplu (de Rembrella). Iedereen kent Ruud!!

Tot dan. See you.
Shirley van Dishoeck-Sinfield.

Voor meer informatie: Email: shirley@warcemetery.nl